Voittamaton on syntynyt kahden valmentajan tietotaidon, kokemuksen ja osaamisen kautta.

Olemme testanneet, todenneet ja oppineet erilaisia keinoja ja niiden soveltuvuutta sekä vaikutusta eri toimintaympäristöihin. Päivittäisessä valmennustoiminnassa kohtaamme usein saman ongelman: miksei optimaalista suoriutumista ja suorituskykyyn vaikuttavia keinoja opeteta? Ajankäytön rajallisuus, resurssien vähäisyys sekä osaamattomuus nousevat aina esille kysymystä esittäessä. Siksi päätimme, että nyt tähän tehdään muutos! 

Yhteisten keskustelujen myötä päädyimme ratkaisuun, jossa haluamme tarjota kaikille yhtäläisen mahdollisuuden laadukkaaseen valmennukseen. Emme halua sitoa sinua mihinkään, vaan suunnittelimme Voittamattoman, joka on aina saatavilla ajasta tai paikasta riippumatta. 

Osaamme auttaa juuri sinua löytämään oikeat keinot optimaaliseen suoritukseen. Helposti lähestyttävä valmennus on omiaan ymmärtämään erilaisia liikkujia ja urheilijoita. Tunnistamme tarpeesi ja autamme sinua etenemään elämässäsi. Voittamattoman teoriaa ja oppeja tulet tarvitsemaan aina menestyäksesi tulevaisuudessa. 

Tavoitteenamme on auttaa jokaista urheilijaa yksilöllisesti eteenpäin ja tarjota mahdollisuus itsensä ylittämiseen sekä kehittämiseen omalla urheilu-urallaan. Tarjoamme laadukasta valmennusta, jossa jokainen urheilija saa olla juuri sellainen kuin on. Kaikki eivät ole samalla viivalla harjoitteluryhmässä, joukkueessa tai ikäluokassa erilaisten syiden takia. Syitä voivat olla esimerkiksi fyysinen ikä tai taidollisesti eri kehityksen vaiheessa oleminen. Siksi jokaista urheilijaa tulisikin valmentaa hänen omien tarpeidensa kautta. Vain tällä tavoin saamme tulevaisuudessakin katsella maailmanmestareita ja olympiavoittajia. 

Haluatko sinäkin olla voittaja? Eiköhän aloiteta…

Kimmo Luukkola

“Olen ollut jo pitkään kiinnostunut urheilusta ja ihmisen sisäisestä voimasta. 18-vuotiaasta asti olen kirjoittanut ylös ajatuksia, tunteita, käytäntöjä, toimintatapoja ja yrittänyt löytää ratkaisuja tiettyihin tilanteisiin pohtimalla niitä monesta eri näkökulmasta. Olen valmentanut ja johtanut paljon erilaisia ja eri ikäisiä ihmisiä. Minulla on ollut ja on sekä urheilijoita että liikkujia henkilökohtaisessa valmennuksessa. Heidän kanssa olemme onnistuneet saavuttamaan selkeitä konkreettisia parannuksia ja parantamaan heidän elämänlaatuaan, varsinkin jääkiekossa. Olemme pystyneet saavuttamaan yhdessä asetettuja tavoitteita ja ylittämään odotukset eri tilanteissa”

-Kimmo

Kimmon CV:
– Bachelor of Sports Studies (AMK)
– Henkilökohtainen valmentaja & Jääkiekkovalmentaja
– Liikunnanohjauksen peruskurssi (Eerikkilän urheiluopisto)
– Työkokemus: Personal Trainer & Seurakoordinaattori
– Reserviupseerikoulutus sotilaspoliisilinja
– Opinnäytetyö sääntöjen vaikutus jääkiekon pienaluepeleissä
– Liikuntapsykologian perus- ja aineopinnot, Jyväskylän avoin yliopisto (60op.)
– Valmennus- ja testausopin maisteriohjelman opiskelija, Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Aleksi Peltonen

“Palo valmentamiseen syttyi oman urheilu-urani jälkeen, sillä halusin valmentaa erilaisella otteella, kuin minua oli valmennettu. Oma valmennusfilosofiani perustuu yksilön henkilökohtaisten taitojen, kasvun ja kehittymisen kautta suunniteltuun valmennukseen, joka on mielestäni optimaalisin tapa saada tuloksia ja kehitystä. Omat tavoitteeni, määrätietoinen asenteeni sekä kyky ymmärtää pelaajia ovat vieneet minua ympäri Suomea aina Saksaan asti, jossa toimin seuran päätoimisena valmentajana vuoteen 2020 ennen paluutani takaisin Suomeen. Valmentamisen lisäksi minulla on laaja kokemus eri ikäisten lasten liikuttamisesta, tapahtumien järjestämisestä ja henkilökohtaisesta valmennuksesta.”

-Aleksi

Aleksin CV:
– Bachelor of Sports Studies (AMK)
– Valmentaja
– Saksan Jääkiekkoliiton (DEB e.V) B-vierasvalmentajalisenssi
– Personal Trainer (H-H AMK – Personal Trainer-koulutus)
– Liikunnanohjauksen peruskurssi (Varalan urheiluopisto)
– Opinnäytetyö psyykkisestä valmennuksesta joukkueurheilussa – HVT (Huippuvalmentajatutkinto), Vierumäki & Suomen Jääkiekkoliitto

Meidän tavoitteemme

Tavoitteenamme on auttaa jokaista urheilijaa yksilöllisesti eteenpäin ja tarjota mahdollisuus itsensä ylittämiseen sekä kehittämiseen omalla urheilu-urallaan. Tarjoamme laadukasta valmennusta, jossa jokainen urheilija saa olla juuri sellainen kuin on. Kaikki eivät ole samalla viivalla harjoitteluryhmässä, joukkueessa tai ikäluokassa erilaisten syiden takia. Syitä voivat olla esimerkiksi fyysinen ikä tai taidollisesti eri kehityksen vaiheessa oleminen. Siksi jokaista urheilijaa tulisikin valmentaa hänen omien tarpeidensa kautta. Vain tällä tavoin saamme tulevaisuudessakin katsella maailmanmestareita ja olympiavoittajia.

Arvomme
1. Laatu
2. Yksilöllisyys
3. Suunnitelmallisuus

Visio
Pyrimme olemaan edelläkävijä optimaaliseen suoriutumiseen tähtäävässä valmennuksessa. Yrityksenä haluamme olla nimemme veroisia: johtava valmennuspalvelun tarjoaja urheilijoille ja liikkujille, jotka haluavat olla muita parempia. Meillä on intohimoa ja luonnetta auttaa jokaista yksilöllisesti.

Missio
Tehtävämme on auttaa urheilijoita maksimoimaan oma potentiaalinsa. Se tapahtuu siten, että kaikki kilpailemisen elementit otetaan huomioon. Urheiluseuroissa ja liikuntaorganisaatioissa ei tehdä läheskään niin paljon töitä optimaalisen suoriutumisen ja suorituskyvyn ylläpitämisen puolesta kuin pitäisi. Me tarjoamme urheilijoille apua kilpailemiseen, oman suorituskykynsä ylläpitoon huipulla päivästä toiseen sekä mahdollisuuden tavoitella omaa huippuaan.