Testin tarkoituksena on auttaa urheilijaa ymmärtämään paremmin itseään, hänen omia vahvuuksiaan ja kehityskohtiaan. Testissä kysytään 29 kysymystä, johon urheilija vastaa itsenäisesti. Kysymykset käsittelevät monipuolisesti taitoa, tekniikkaa, kuntopohjaa, suorituskykyä ja mentaalisia valmiuksia. Vertailua tehdään omaan ikäluokkaan peilaten, sillä urheilijan on tärkeää tiedostaa millä tasolla hän juuri sillä hetkellä on. 

Testin tekeminen ei vie kauaa aikaa, ja siitä saa todenmukaisen kuvan omasta tasostaan. Suosittelemme testin tekemistä säännöllisin väliajoin, jolloin urheilija pystyy peilaamaan omaa tasoaan edelliseen testiin ja kartoittamaan, onko hän saanut kehitettyä kehityskohtiaan sekä parantanut vahvuuksiaan. 

Testissä on hyödynnetty Jarmo Liukkosen materiaalia “Psyykkinen valmennus lentopallossa”. 

Lataa testi tästä: